Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

RZYMSKOKATOLICKA

Parafia Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Dziekanowie
Leśnym

Hymn Parafii

Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin

"Królowo Rodzin, Matko nasza"

sł. i mel. ks. Marek Przybylski

Hymn Parafii

Ref. Królowo rodzin, Matko nasza Ciebie z ufnością prosimy
otaczaj swoją opieką nasze rodziny.

1. Matko Syna Bożego, Panno Niepokalana
w sercu swym rozważałaś odwieczne dzieła Pana.
Wskazujesz nam Jezusa, by pełnić Jego wolę
Chrystus Zbawiciel świata, dał nam Ciebie za Matkę.

Ref. Królowo Rodzin, ...

2. Przez Twe ręce Matczyne, Bogu się powierzamy
domy nasze niech będą, pełne pokoju i prawdy.
W trudach i przeciwnościach, daj siłę i wytrwanie
uproś u Syna Twego, miłość i pojednanie.


Pobierz hymn parafii:

Hymn parafii "Królowo Rodzin, Matko nasza"